Troughput November 2020

Arus Petikemas Melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan November tahun 2020 tercatat sebanyak 1.249.470 TEUs.


Berita Terkini