Throughput April 2022

Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan April 2022 tercatat sebanyak 444.918 TEUs.


Berita Terkini