Berita Terkini

10 Juni 2020

Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Mei tahun 2020 tercatat sebanyak 553.247  TEUs.

05 Mei 2020

Arus petikemas  melalui Terminal petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan April  tahun 2020 tercatat sebanyak 445.558 TEUs

07 April 2020

Arus Petikemas melalui Terminal petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Februari tahun 2020 tercatat sebanyak 331.129 TEUs