throughput May 2022 Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Mei 2022 tercatat sebanyak 551.255 TEUs.