annual throughput until September

Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Septembe 2022 tercatat sebanyak 1.014.669 TEUs.