Arus Petikemas hingga Februari 2023

Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Hingga Februari 2023 tercatat sebanyak 204.418 TEUs. 


Berita Terkini